Hopp til hovedinnhold

På flukt fra krigen i Ukraina. Hvordan kan vi hjelpe flyktningene i Norge?

Film

I NKVTS sitt webinar «På flukt fra krigen i Ukraina. Hvordan kan vi hjelpe flyktningene i Norge?» kan en finne mye nyttig informasjon om arbeid med ukrainske flyktninger. Mye av dette vil også kunne være nyttig i arbeid med flyktninger fra andre land. Webinaret varer i tre timer og belyser følgende tema:

Voksne og eldre flyktninger fra Ukraina: Psykososiale konsekvenser, behov og tiltak den første tiden i Norge.

Enslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaringer og psykisk helse.

Barn og unge på flukt fra krig – Traume og tilpasning.

Flyktningbiblioteket.

Ressurssider for psykososial oppfølging av flyktninger i Norge.

School education in Ukraine: Status Update.

Refugees Well School.

Flukt, psykososiale konsekvenser, skolen som arena for mestring.

Traumer og læring.

Traumekartlegging og -behandling av ukrainske flyktningbarn.

Utredning og behandling av ukrainske flyktninger.