Hopp til hovedinnhold

Undocumented adult migrants in Sweden: Mental health and associated factors

Nettside

Irregulære migranter utgjør en heterogen gruppe. De er typisk i en sårbar og marginalisert situasjon, siden de fleste av dem liten sjanse for å få asyl og beskyttelse mot krig og forfølgelse, mange er traumatiserte og frykter deportasjon, og de mangler vanligvis grunnleggende sosial sikkerhet. Studien "Undocumented adult migrants in Sweden: Mental health and associated factors" undersøker levekårene, tilgang til menneskerettigheter og mental helse blant papirløse migranter i Sverige.

Den psykososiale situasjonen er stressende – i tillegg til usikre levekår uten garanti for at grunnleggende behov blir dekket, lever mange papirløse i konstant frykt for avsløring og utvisning. Begge deler har en skadelig effekt på den psykiske helsen. Det er viktig å forstå både risikofaktorene for dårlig helse og mestringsstrategiene i denne sårbare befolkningen for å forsøke å redusere pågående stress.

Organisert under