Hopp til hovedinnhold

Pasient og tolk. En brosjyre om bruk av tolk i helsetjenesten

PDF,
Undervisningsmateriell

Brosjyren er laget for pasienter og forklarer rettighetene til informasjon på eget språk, klageadgang, tolkens rolle og gir gode råd for bruk av tolk.  Brosjyren er utviklat av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (Nakmi). Brosjyren finnes på

20 språk

.