Hopp til hovedinnhold

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Nettside

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, er et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettigheter og rettferdighet for illegal migranter. Målet er at illegale migranter skal ha rett til en verdig levestandard og respekt. På deres hjemmeside finner en relevant informasjon om helsehjelp, arbeid, bolig, fengsling og retur, rettssikkerhet, samt et særlig fokus på situasjonen for kvinner og barn. På vimeo har PICUM lage en web dokumentar om dagliglivet til illegale migranter i Europa: “Undocumentary - The Reality of Undocumented Migrants in Europe“.

Organisert under