Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse og kjønnsbasert vold. Å hjelpe overlevere etter seksualisert vold i konflikt – en opplæringshåndbok

Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell,
Veileder

«Psykisk helse og kjønnsbasert vold. Å hjelpe overlevere etter seksualisert vold i konflikt – en opplæringshåndbok" er utarbeidet av Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info (HHRI). Dette er en håndbok for arbeid med kvinner som har overlevd seksualisert vold i forbindelse med krig og konflikt. Sentrale hjelperessurser i håndboka, som grunningsøvelser og metaforarbeid, er gjengitt i verktøykassen «Psykisk helse og kjønnsbasert vold. Hjelp til overlevere etter seksualisert vold i krig og konflikt – en kurshåndbok. Verktøykassen». Håndboka og verktøykassa finnes på en rekke språk og kan lastes ned fra HHRI sin hjemmeside. Sidetallene er alltid de samme på tvers av språkene. Håndboka er utviklet for hjelpere i ulike kontekster og land og krever ingen spesiell grunnutdanning. Hjelpere kan benytte materialet på en fleksibel måte, tilpasset de overleverne de møter. Selv om materialet i håndbøkene er utviklet med tanke på overlevere etter seksuell vold i krig og konflikt, er det også nyttig i møte med overlevere etter seksuelle overgrep i sivile kontekster og traumatiserte generelt.