Hopp til hovedinnhold

Rettigheter. Oversikt i Rikets tilstand på asylfeltet

Nettside

På nettsiden «Rikets tilstand på asylfeltet» gir NOAS en oversikt over viktige lovbestemmelser for asylsøkere og flyktninger. De viser til Utlendingsloven, Statsborgerloven og internasjonalt regelverk i FNs Flyktningkonvensjon, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs barnekonvensjon. Oversikten dekker følgene tema:

· Beskyttelse

· Familieinnvandring

· Permanent opphold

· Tilbakekall av tillatelse

· Utvisning

· Vern mot utsendelse

· Rettshjelp

· Statsborgerskap