Hopp til hovedinnhold

Seksuell vold mot gutter og menn i krig, konflikt og migrasjon. En håndbok for hjelpere om psykisk helse

Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell,
Veileder

«Seksuell vold mot gutter og menn i krig, konflikt og migrasjon. En håndbok for hjelpere om psykisk helse» er utarbeidet av Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info (HHRI). Dette er en håndbok for arbeid med gutter og menn som har overlevd seksualisert vold i forbindelse med krig, konflikt og migrasjon. Håndboka finnes foreløpig på noen få språk. Sidetallene er de samme på tvers av språkene. Håndboka kan lastes ned fra HHRI sin hjemmeside. men planen er å oversette den til stadig nye språk. Håndboka er utviklet for hjelpere i ulike kontekster og land og krever ingen spesiell grunnutdanning. Hjelpere kan benytte materialet på en fleksibel måte, tilpasset de overleverne de møter. Selv om materialet i håndbøkene er utviklet med tanke på overlevere etter seksuell vold i krig, konflikt og migrasjon, er det også nyttig i møte med overlevere etter seksuelle overgrep i sivile kontekster og traumatiserte generelt.