Hopp til hovedinnhold

Skal vi snakke om psykisk helse?

PDF

Europa har det siste året opplevd den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. I mars 2023 har FNs høykommissær for flyktninger registrert over 8 millioner flyktninger fra Ukraina i Europa hvorav nærmere 5 millioner har midlertidig beskyttelse i et europeisk land. Av disse har over 40.000 kommet til Norge, og det er ventet at like mange vil komme i år. Flyktninger har ofte opplevd potensielt traumatiserende hendelser i krig og under flukt i tillegg til tap av sitt hjem og tilhørighet. Dette har innvirkning på psykisk helse som igjen kan påvirke funksjon og tilpasning i et nytt land. NKVTS adresserer dette temaet i sin rapport "Skal vi snakke om psykisk helse?" (2023)

Organisert under