Hopp til hovedinnhold

SUNN START – Helseinformasjon for innvandrere

Nettside,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

Ressurssenter for migrasjonshelse i Oslo kommune har utarbeidet undervisningsmaterialet SUNN START. Undervisningsmaterialet er tilpasset personer med innvandrer- og flyktningebakgrunn i Norge og dekker foreløpig temaene dekker temaene «Psykisk helse», «Mat og helse» og «Munnhelse. Målgruppen er nyankomne personer i Norge, men kan også være nyttig for de som har vært en stund i Norge. Materiellet kan brukes av kursholdere ved frivillige innvandrerorganisasjoner, programrådgivere i Introduksjonsprogrammene, helsepersonell og andre som er i kontakt med personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn. I tillegg er det utarbeidet en informasjonspakke for de som jobber med asylsøkere. Materialet består av PowerPoint-presentasjoner, lærerveiledning, brukerhefte og læreplan. Dette kan lastes ned fra hjemmesiden til Sunn start.