Hopp til hovedinnhold

Temaside om traumeforståelse

PDF

RVTS Sør har laget en omfattende nettside om traumeforståelse. Her ligger en rekke forklarende filmer og tekster som belyser traumer på ulike måter. Svært mye av stoffet kan brukes av hjelpere til intern fagutvikling, i forbindelse med samarbeid mellom instanser, til opplæring av pårørende, eller som en del av direkte oppfølging eller behandling av de utsatte.

Organisert under