Hopp til hovedinnhold

Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?

PDF

«Tenk tanken. Kan det være menneskehandel?» er en brosjyre utarbeidet av alle landets RVTS’er. I menneskehandel utnyttes mennesker i svært sårbare situasjoner til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, tvangstjenester som tigging og stjeling, eller ved fjerning av organer. Brosjyren vil bidra til å øke bevisstheten om dette. Den gir kort informasjon om hva menneskehandel er, hva en skal se etter for å identifisere ofre for menneskehandel og hva en kan gjøre for å hjelpe.

Organisert under

Dokument