Hopp til hovedinnhold

Til deg som ikke får sove

Film,
Selvhjelpsmateriell

«Til deg som ikke får sove» er en selvhjelpsbrosjyre utarbeidet av RVTS Midt. Innholdet i brosjyren presenteres også i en animasjonsfilm. Brosjyren og filmen beskriver vanlige søvnproblemer mange flyktninger har og gir konkrete råd om hva en kan gjøre for å få bedre søvn. Brosjyren og filmen er oversatt til en rekke ulike språk. De kan være en hjelp både for flyktninger og hjelpere. Brosjyren kan skrives ut og for eksempel gis til flyktninger og asylsøkere en tror kan trenge den eller legges på venterom.

Organisert under