Hopp til hovedinnhold

Tolk for deg som er pasient i helsetjenesten – Rett til informasjon på ditt språk

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

Helsedirektoratet har laget brosjyren "Tolk for deg som er pasient i helsetjenesten – Rett til informasjon på ditt språk" og publisert den på sin hjemmeside. Den finnes på en rekke språk og kan lastes ned. Brosjyren inneholder informasjon om rett til tolk, krav til tolkens kvalifikasjoner, hvordan en kan få mest mulig ut av en tolkesamtale, tolkens oppgaver og hvordan en kan klage på manglende bruk av tolk.

Organisert under