Hopp til hovedinnhold

Tolkeutgifter - Hvem dekker?

Nettside

Lurer du på hvem sitt ansvar å vurdere bruk av tolk og hvem deker tolkeutgifter. Her kan du lese informasjonen fra Helsedirektoratet om vurdering om tolk er nødvendig og hvem finansierer tjenesten.

Organisert under