Hopp til hovedinnhold

Tolkeutgifter - Hvem dekker?

Nettside

Lurer du på hvem sitt ansvar det er å vurdere bruk av tolk og hvem som deker tolkeutgifter? Her kan du lese informasjonen fra Helsedirektoratet om vurdering om tolk er nødvendig og hvem som finansierer tjenesten.

Organisert under