Hopp til hovedinnhold

Tolking i offentlig sektor

Nettside

Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle. Lov om offentlige organers ansvar forbruk av tolk (tolkeloven) trer i kraft 1. januar 2022, og gir offentlige organer plikt til å bruke kvalifisert tolk.

På IMDis nettside om bruk av tolk i offentlig sektor finner du blant annet informasjon om:

hva loven sier om bruk av tolk

ulike tolkemetoder

bestilling av tolk

forberedelse og gjennomføring av en tolket samtale