Hopp til hovedinnhold

Torturutsatte i den norske asylprosessen

PDF

Rapporten «Torturutsatte i den norske asylprosessen. En utredning av Norges forpliktelser, og anbefalinger til praksis» (Fafo, 2021) er skrevet av Fafo på oppdrag fra UDI / Utlendingsdirektoratet. Den redegjør for hvilke forpliktelser Norge har i behandling av asylsøknader fra torturutsatte, og hva som er anbefalt praksis i asylprosessen etter internasjonal og nasjonal rett. Hvordan torturutsatte behandles i asylprosessen er avhengig av ansvarsområder og oppgaver i ulike sektorer i norsk offentlighet, inkludert helsesektoren. Anbefalingene viser derfor til de ulike sektorenes ansvarsområder og viktigheten av kommunikasjon og samarbeid mellom dem. Rapporten konkluderer med at det er et gjennomgående fravær av retningslinjer, rutiner, prosedyre og kompetanse. Samtidig er ansvarsfordelingen mellom etater og sektorer utydelig. De mener imidlertid at mange av de nødvendige strukturene er på plass og at kun små, men mange endringer skal til for at Norge skal møte sine forpliktelser.