Hopp til hovedinnhold

TraumeBevisst Omsorg for Skole (TBO-S)

Nettside

Gjennom traumebevisst fokus i skoler, kan en hjelpe elever som har opplev traumatiske hendelser, store livsbelastninger eller vanskelige omsorgsbetingelser. På traumebevisst.no kan en finne informasjon om hvordan ansatte i skoler kan tilegne seg denne kompetanse. Opplæringen i TBO-S skjer gjennom tre kurs-samlinger, hver av ca 2 timer. Kurset kan holdes av barnevernstjeneste, av PPT eller av skoleansatte som har faglig ansvar internt på skolen. I kurset fokuserer på utforsking av elevers mestringsstrategier og hvordan en kan skape en trygg og god hverdag for elevene på skolen.

Organisert under