Hopp til hovedinnhold

Traumeguiden

PDF

«Traumeguiden» er et hefte, utarbeidet av Robyn Miller og oversatt og bearbeidet av RVTS Sør. Hensikten med heftet er å gi informasjon om god praksis i arbeid med barn som kan være traumeutsatt. Heftet er ikke et kartleggingsverktøy. Det gir et er en oversikt over normal utvikling og typiske tegn på overgrep, krenkelser og traumer. Således kan det gi lett tilgjengelig bakgrunnskunnskap for kartleggingssamtaler med barn.

Organisert under

Dokument