Hopp til hovedinnhold

TryggEst – vern for risikoutsatte voksne

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

TryggEst er en modell som skal hjelpe kommuner til å ivareta risikoutsatte voksne. Hensikten er å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. En del asylsøkere og flyktninger kan være særlig risikoutsatte. «Du har RETT til å være trygg. Et informasjonshefte om vold og overgrep» er utviklet av BufDir og tilgjengelig på en rekke språk.

Organisert under