Hopp til hovedinnhold

Ulike typer asylmottak

Nettside

Utlendingsdirektoratet(UDI) har oversikt over ulike typer asylmottak på sin hjemmeside

www.udi.no

. De har en egen side med

innformasjon til ulike typer brukere og samarbeidspartnere

.  Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år får tilbud om å bo i egne mottak eller avdelinger som er tilpasset behovene deres:

Organisert under