Hopp til hovedinnhold

Ulike typer asylmottak

Nettside

Utlendingsdirektoratet(UDI) har oversikt over ulike typer asylmottak på sin hjemmeside www.udi.no. De har en egen side med informasjon til ulike typer brukere og samarbeidspartnere.  Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år får tilbud om å bo i egne mottak eller avdelinger som er tilpasset behovene deres.

Organisert under