Hopp til hovedinnhold

Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø

PDF

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten / Ukom publiserte i 2021 rapporten «Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø. Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?». Ukom valgte å ta utgangspunkt i en alvorlig drukningshendelse for å undersøke bakenforliggende årsaker til at nyankomne flyktninger kan oppleve store belastninger og et ekstremt psykisk stress. Rapporten identifiserer familiegjenforente flyktninger som en særlig sårbar gruppe, og setter et særlig fokus på kvinner fra lavinntektsland. Den belyser forhold som kan ha betydning for om helse- og omsorgstjenestene kommer i posisjon til å forebygge og hjelpe. Rapporten henvender seg til medarbeidere, ledere, myndigheter og beslutningstakere med ansvar for helse- og omsorgstjenester og andre tjenester til flyktninger, og andre som møter flyktninger i sitt arbeid.