Hopp til hovedinnhold

Undocumented migrants’ life situations

PDF

“Undocumented migrants’ life situations: An exploratory analysis of quality of life and living conditions in a sample of undocumented migrants living in Norway” (Myhrvold og Småstuen, 2018) er en forskningsartikkel om livsbetingelser og livskvalitet for papirløse innvandrere i Norge. Forskerne fant at livskvaliteten var dårlig. Marginale livsbetingelser, frykt for lidelse og død, og forhold knyttet til avhengighet av andre så ut til å være mest belastende. Dårlig livskvalitet var relatert til et komplekst samspill mellom eksponering for traumatiske erfaringer før og under flukt og post-migrasjonsstress.

Organisert under