Hopp til hovedinnhold

Veileder for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger

PDF,
Veileder

Mange enslige mindreårige flyktninger bor i fosterhjem i Norge. «Veileder for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger», utarbeidet av Magne Raundalen og Willy Tore Mørch, kan gi fosterforeldre hjelp i deres omsorgsfunksjon. Den kan også brukes av andre som jobber med omsorgsarbeid overfor enslige mindreårige. Veilederen ble utviklet for prosjektet «Våre nye barn». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken som ble etablert i forbindelse med at mange enslige mindreårige flyktninger kom til Norge i 2015.