Hopp til hovedinnhold

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Nettside,
Undervisningsmateriell,
Veileder

I veilederen presiseres kommunens ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen beskriver rettigheter, ansvar og finansiering og anbefalte helseundersøkelser og er et viktig redskap for helsepersonell og ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet anbefaler at alle aktuelle tjenestesteder og tjenesteytere tar veilederen i bruk.

Foto: Elisabeth Harnes

Motiv: Ukrainsk mor og datter på flukt.

Organisert under