Hopp til hovedinnhold

Gangen i asylsaker

9 ressurser

Her finner du informasjon om saksgangen i asylsaker for ulike grupper av asylsøkere, og hvilke rettigheter og plikter asylsøkere har.

PDF

Asylprosessen: Informasjon til asylsøkere i Norge fra NOAS

Beskrivelse: Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget en informasjonsbrosjyre som forklarer hvem som har rett til beskyttelse, saksgangen i asylsaker, og sentrale rettigheter og plikter asylsøkere har. Brosjyren er oversatt til 23 ulike språk.

Nettside

Saksgangen i søknad om beskyttelse

Beskrivelse: En rekke forhold knyttet til gangen i asylsaker kan endres av politiske bestemmelser, og vil følgelig variere over tid. Helsepersonell som arbeider med asylsøkere må derfor holde seg oppdatert på hvilke bestemmelser som gjelder.

PDF

Informasjon om Dublin-prosedyren fra NOAS

Beskrivelse: Dublin-avtalen er en avtale mellom en rekke Europeiske land som bestemmer hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til.

Nettside

Beskyttelse (asyl). UDI.

Beskrivelse: Etter at en asylsøker har søkt om beskyttelse i Norge får de plass på et asylmottak og blir innkalt til asylintervju hos UDI.

Nettside

Asylinfo.no og asylbarn.no

Beskrivelse: Asylinfo.no er en nettportal der asylsøkere kan få informasjon på sitt eget språk om hva de skal gjøre og hva som skjer når de kommer som asylsøkere til Norge. Den forklarer asylprosessen steg for steg helt fram til bosetting eller avslag og retur.