Hopp til hovedinnhold

Oppholdsstatus

9 ressurser

Her finner du utdypende informasjon om ulike former for oppholdsstatus og om sentrale lover, regler og avtaler på asylfeltet.

Nettside

Dublin-avtalen

Beskrivelse: Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Lichtenstein og Norge (Dublin-land) ( www.noas.no

Nettside

Kollektiv beskyttelse

Beskrivelse: Norge har en egen hjemmel i utlendingsloven § 34 om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon. Hovedformålet med § 34 Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon

Nettside

Oppholdsstatus

Beskrivelse: En asylsøker er en person som har kommet til Norge på egenhånd og søker om beskyttelse. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Asylsøkere oppholder seg lovlig i Norge mens asylsøknaden behandles.