Hopp til hovedinnhold

Psykososial helse

15 ressurser

Flyktninger som kommer til Norge har vært utsatt for store påkjenninger i livet og er en sårbar gruppe. Samtidig bærer de med seg gode erfaringer, ressurser og håp om en bedre fremtid. Ved god samordnet innsats tidlig i prosessen styrker vi flyktningenes ressurser og bidrar til å bedre helsen på kort og lang sikt. Under finner du rapporter om flyktningers helse og eksempler på gode tiltak. Du vil også finne intervju der personer forteller om sine opplevelser.

Film

Flyktningers helse i Norge

Beskrivelse: Intervju med psykiater og forsker Sverre Varvin. Varvin har lang erfaring fra arbeid med flyktninger og psykisk helse. Han har blant annet skrevet flere bøker om temaet. Filmen ble laget av IMDI i 2014. FOTO: Kristin Trane/NAPHA.

Film

”En norsk muslim”

Beskrivelse: Denne lenken leder både til en kort film (7:35 min) og en artikkel om norsk-somaliske Yasmin. Da hun selv valgte å la være å bruke hijab bestemte hun seg for å dokumentere prosessen, og resultatet er en film om hennes valg.

Film

«Bosetterne» – norsk dokumentarserie

Beskrivelse: NRK har fulgt syriske flyktninger i Norge gjennom 5 år. Serien viser deres egne fortellinger fra der de bor; i Kristiansand, Stavern, Oslo og Fredrikstad. Serien består av fire episoder: ”Et liv blir til”

PDF

Etter bosettingen: enslige mindreårige

Beskrivelse: «Målsettingen med rapporten har vært å få mer kunnskap om stabilitet og endring i psykiske plager, og om enslige flyktningers mestring og psykososiale integrasjon.

PDF

Når hverdagen normaliseres

Beskrivelse: I UngKul rapporten fra Folkehelseinstituttet «Når hverdagen normaliseres: Psykisk helse og sosiale relasjoner blant unge flyktninger som kom til Norge uten foreldrene sine», undersøker Brit Oppedal, Laila Jensen og Karoline B.