Hopp til hovedinnhold

Seksualisert vold i krig

7 ressurser

Seksualisert vold benyttes som våpen i mange kriger. FN definerer at voldtekt og seksualisert vold kan utgjøre menneskerettighetsbrudd, krigsforbrytelse og forbrytelse mot menneskeheten. Overgrepene skjer blant annet i forbindelse med fengsling og tortur, checkpoints, rassiaer i hjem og på offentlige steder. Både kvinner, menn og barn utsettes. En del av flyktningene som kommer til Norge har vært utsatt for slik vold.

PDF

Violence Against Women in Syria

Beskrivelse: Rapporten «Violence against women in Syria: Breaking the silence» fra the International Federation for Human Rights (FIDH, 2012) om bruk av voldtekt i Syria som har blitt en utbredt taktikk som brukes av flere aktører som et verktøy for å straffe kvinne

PDF

Sexual violence in the Democratic republic of Congo

Beskrivelse: I rapporten “Sexual violence in the Democratic republic of Congo” (2021) beskriver Leger Uten Grenser om omfattende bruk av seksualisert vold i DRC både som våpen i konflikt og i sivil sammenheng.

Film

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Beskrivelse: Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i ikke-krigssammenheng sivile samfunn, er menneskerettighetsbrudd. Statene har en forpliktelse til å forhindre seksuelle overgrep mot barn, voksne, kvinner og menn.

Nettside,
PDF

Breaking the silence

Beskrivelse: Å bryte tausheten rundt seksualisert vold i krig og konflikt er avgjørende for å bekjempe slik vold og lege skadene. Dette er ikke mulig for et menneske alene.