Hopp til hovedinnhold

Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Handlingsplan (2021-2024)

PDF

Arbeidet mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har lenge vært høyt prioritert av regjeringen. Arbeidet handler om å ivareta grunnleggende rettigheter, sikre frihet og likestilling for alle, bekjempe vold og overgrep, forhindre utenforskap og helseplager og sikre likeverdigeoffentlige tjenester til hele befolkningen. Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er likevel vedvarende utfordringer, og med handlingsplanen "Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)" vil regjeringen videreutvikle og styrke arbeidet. Planen er en oppfølging av regjeringens strategi «Integrering gjennom kunnskap (2019-2022)» hvor «retten til å leve et fritt liv» er ett av fire innsatsområder. Innsatsen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold ses også i sammenheng med regjeringens «Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet (2021-2024)».