Hopp til hovedinnhold

Håndbok mot rasisme

PDF

Denne boka utarbeidet av Minotenk (2021) har som målsetning å stimulere til engasjement, refleksjon og bidra til økt forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme. Den skal gi kunnskap om hvordan vi alle kan kjempe mot rasisme. Og den skal være et verktøy for lærere som vil diskutere rasisme i klasserommet.