Hopp til hovedinnhold

Radikalisering og voldelig ekstremisme

9 ressurser

PDF

Håndbok mot rasisme

Beskrivelse: Denne boka utarbeidet av Minotenk (2021) har som målsetning å stimulere til engasjement, refleksjon og bidra til økt forståelse til alle om hva rasisme er og et språk til de som er utsatt for rasisme.

Undervisningsmateriell

Å aldri gå alene. Trygge supportere i guttegruppa

Beskrivelse: «Å aldri gå alene. Trygge supportere i guttegruppa» er en beskrivelse av et prosjekt som omhandler ungdom og utenforskap. Guttegruppa er et samarbeid mellom bl.a. Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand og RVTS Sør.

PDF

Ytringsfrihetens dilemma

Beskrivelse: Hvorfor snakker «alle» om ytringsfrihet, og hva er det egentlig de snakker om? Hva betyr den digitale tidsalder for ytringsfriheten? Hvorfor blir ytringsfriheten så ofte diskutert i saker som egentlig handler om vold?

PDF

Mentorer mot radikalisering

Beskrivelse: RVTS Vest har i samarbeid med Bergen kommune utviklet en kompetansemodell for de som skal jobbe tett på mennesker som er radikalisert eller i fare for å bli radikalisert.

Film

Verdibasert arbeid blant flyktninger

Beskrivelse: I denne filmen forteller Øverland om hvordan man kan arbeide med flyktninger. Hun tar blant annet utganspunkt i RAN og gir konkrete eksempler på hvordan hun har arbeidet med flyktningungdommer ut i fra en verdibasert tilnærming.

Film

Om radikaliseringsprosessen og RAN

Beskrivelse: Gwyneth Øverland ved RVTS Sør forteller om faktorer for å forstå og forebygge radikal ekstremisme. Hun gir kunnskap om RAN - Radicalisation Awarness Network.