Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (2020-2024)

PDF

Siden 2014 har Norge hatt egne handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Både i 2011 og 2019 opplevde Norge terrorangrep utført av personer med høyreekstreme holdninger, og Politiets sikkerhetstjeneste vurderer det nå som like sannsynlig at høyreekstreme skal forsøke å gjennomføre nye terrorangrep i Norge som at ekstreme islamister skal gjøre det. På grunn av aktuelle hendelser og nye tegn til radikalisering og polarisering blant annet i sosiale medier, har regjeringen vurdert og revidert eget arbeid for å videreutvikle innsatsen. Tilnærmingen og mange av tiltakene fra forrige plan ligger fast og er fortsatt like relevante, andre er blitt videreutviklet, og åtte nye tiltak er lagt til. Handlingsplanen synliggjør tverretatlige tiltak som er viktige å implementere for å hindre at personer som radikaliseres til voldelig ekstremisme.