Hopp til hovedinnhold

Nettressurs om forebygging og håndtering av bekymring - Utveier.no

Nettside,
Undervisningsmateriell

Utveier.no er en nasjonal nettressurs for alle som søker kunnskap om forebygging og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme. Nettressursen ønsker å møte dagens utfordringsbilde gjennom praksisnære eksempler og metoder. I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er RVTS tildelt en overordnet ressurs og veiledningsfunksjon. Nye utveier.no vil gi deg og din kommune mulighet til enkelt å søke veiledning, støtte og råd. råd. Nettressursen er utarbeidet av RVTS nasjonale ekspertgruppe om radikalisering og voldelig ekstremisme og er en del av regjeringens handlingsplan om radikalisering og voldelig ekstremisme.