Hopp til hovedinnhold

MinPlan Norge

App

«MinPlan Norge» er et resultat av samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF, pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» og danske programvareutviklere.

App’en «MinPlan Norge» er utviklet med tanke på pasienter i psykisk helsevern, og er ment som et verktøy for å lage en strukturert plan for mestring. Målet er å forebygge selvmord, selvskading og overdoser. App’en baserer seg på en anerkjent metodikk kjent som «kriseplan» og er et supplement eller alternativ til slik «kriseplan» på papir. Erfaringene fra pilotperioden i Danmark er at app’en har blitt brukt ved kriser med lovende resultater.