Hopp til hovedinnhold

Kriser

3 ressurser

Ved kriser, ulykker og katastrofer er det viktig at de som er berørt får rask og tilpasset psykososial oppfølging. RVTS nettportal Psykososial beredskap inneholder omfattende ressurser for hjelpere og ledere. Her finner du blant annet kunnskap om:

  • krisereaksjoner og krisestøtte
  • aktiv oppfølging av kriserammede
  • selvmordsforebygging ved kriser
  • stressmestring
  • psykososial oppfølging under en pandemi (inkludert fokus på asylsøkere, flyktninger og sårbare migranter)

Nettsiden inneholder også en rekke ressurser for ledere, f.eks. om ivaretakelse av personell, kriseberedskap, opplæring, kriseøvelser, ledelse og organisering.

App,
Selvhjelpsmateriell

MinPlan Norge

Beskrivelse: «MinPlan Norge» er et resultat av samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF, pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» og danske programvareutviklere.

Nettside

Psykososial beredskap

Beskrivelse: Psykososial beredskap trengs ved kriser og katastrofer. Målgruppen for denne siden fra RVTS er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. Her finner du ressurser til arbeidet.

Nettside,
Undervisningsmateriell

Når krisen rammer. Å arbeide i psykososiale kriseteam

Beskrivelse: Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene.