Hopp til hovedinnhold

Når krisen rammer. Å arbeide i psykososiale kriseteam

Nettside,
Undervisningsmateriell

Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene. Det beskriver også ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer. Kurset inkluderer et fokus på asylsøkere og flyktninger.

Organisert under