Hopp til hovedinnhold

Nasjonal mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot voldelig ekstremisme

Nettside

Mentorradikalisering.no er en nasjonal nettressurs for deg som er nysgjerrig på hva det innebærer å være en mentor i arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme og en fagressurs for deg som er utskolert fra RVTS Vests nasjonale mentoropplæring om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målet er å skape forståelse for hvordan man kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom mentorordninger og synliggjøre gode erfaringer og forankring av bærekraftige modeller. Vi ønsker å gjøre flere hjelpere oppmerksomme på hensiktsmessige tilnærminger – slik at flere kan forebygge og avdekke i tidlig fase, og vite hva man kan gjøre i slike tilfeller. Siden er utarbeidet av RVTS Vest.