Hopp til hovedinnhold

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Nettside,
Veileder

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig samfunnsoppgave hvor alle sektorer har et ansvar. Denne nasjonale veilederen retter seg mot aktører i førstelinjen på tvers av sektor og nivå. Den bygger videre på veiledningsdelen i regjeringens «Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme». Hensikten er at veilederen skal gjøre det enklere for det enkelte lokalsamfunn å gi rask respons når utfordringer oppstår. Veilederen skal bidra til at førstelinjen kan møte fenomenet med god kunnskap, og den skal gi trygghet og grunnlag for forutsigbarhet mht. evne og kapasitet til å håndtere bekymringen når den oppstår.