Hopp til hovedinnhold

Nora - Krysskulturell ung

Nettside

Nettstedet Nora handler om frihet til å bestemme hvordan vi kan leve livene våre, uten overvåkning, kontroll og tvang. Nettstedet deler historier gir veiledning om hvem det er godt å snakke med. Det er laget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet/IMDi   og er utviklet for å opplyse unge og de som er tettest på, slik at det blir enklere å søke hjelp, støtte og veiledning.