Hopp til hovedinnhold

Behandlingstilnærming

12 ressurser

Nettside

Narrativ eksponeringsterapi

Beskrivelse: Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en evidensbasert behandlingstilnærming for traumerelaterte psykiske lidelser forårsaket av organisert vold.

Nettside

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Beskrivelse: EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Nettside

Sensorimotorisk psykoterapi

Beskrivelse: Sensorimotorisk psykoterapi er en samtaleterapeutisk kroppsorientert tilnærming med fokus på traumer og tilknytningsproblematikk.

Nettside

Prolonged exposure therapy

Beskrivelse: Prolonged exposure therapy er en evidensbasert og intensiv behandlingsmetode for mennesker med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Nettside

Somatic Experiencing

Beskrivelse: Somatic Experiencing er en kroppsbasert behandlingsmetode som regulerer dysregulerte tilstander i det autonome nervesystemet (ANS).

Nettside

Psykomotorisk fysioterapi

Beskrivelse: Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Film

Traumefokusert fysioterapi når livet fortsatt er utrygt

Beskrivelse: En del traumatiserte mennesker risikerer fortsatt å bli utsatt for nye farlige situasjoner. I behandling kan en da ikke bare fokusere på behandling av posttraumatiske plager. En må hjelpe dem til å forholde seg til sin aktuelle livssituasjon.