Hopp til hovedinnhold

Foreldreveiledning

11 ressurser

Å være gode foreldre når man har opplevd krig og flukt kan være utfordrende.

Å komme som flyktning til et land med ny kultur, nytt språk, ulike familiekonstellasjoner, nye verdier og normer kan oppleves vanskelig. Hvordan skal man best ivareta barneoppdragelsen da?

I ressursene på denne siden kan du blant annet finne app’er, e-læringskurs, veiledere, foreldreveiledningsprogram, brosjyrer m.m., som kan være nyttig i møte med flyktningfamilier.

Nettside,
PDF

ICDP - Foreldreveiledningsprogram

Beskrivelse: International Child Development Programme, ICDP, er en norsk organisasjon som samarbeider med et internasjonalt nettverk av forskere og medarbeidere for å utvikle tiltak for barn og omsorgsgivere.

Nettside,
Undervisningsmateriell

Frå flukt til fellesskap

Beskrivelse: Frå flukt til fellesskap er ein kompetansepakke til deg som arbeider i barnehage, skule eller tenester som involverer barn/unge og deira familiar med fleirkulturell bakgrunn, og særleg familiar som har flukterfaringar. 

PDF

Mellom bekymring og tvang

Beskrivelse: Judith van der Weele har i samarbeid med Redd Barna, og med midler fra Ekstra Stiftelsen, utviklet et studiehefte og filmer beregnet på barnevernsansatte.