Hopp til hovedinnhold

Overordnet perspektiv

11 ressurser

Hvordan kan grunnleggende verdier og menneskerettigheter ivaretas i møte med flyktninger? Myndighetene står overfor mange utfordringer når det gjelder å skape gode og forsvarlige tjenester, og fagfolk utfordres når de møter menneskerettighetsbrudd i sin yrkeshverdag.

PDF

Psykologer og menneskerettigheter

Beskrivelse: Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening har utarbeidet en menneskerettighetsplakat med 12 grunner til at psykologer må ha kjennskap til menneskerettigheter. «Psykologer må ha kunnskap om menneskerettigheter fordi…».

Nettside

Menneskerettighetsbasert praksis

Beskrivelse: I denne artikkelen tematiserer Odd Harald Røkenes, Haldis Hjort og Nora Sveaass hvordan menneskerettighetene har betydning for norske helsearbeideres hverdag.

Film

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Beskrivelse: Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i ikke-krigssammenheng sivile samfunn, er menneskerettighetsbrudd. Statene har en forpliktelse til å forhindre seksuelle overgrep mot barn, voksne, kvinner og menn.

Nettside

Flyktningbiblioteket

Beskrivelse: Flyktningbiblioteket er et digitalt bibliotek, utviklet av NKVTS. Det inneholder forskningsbasert litteratur om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger.

Film

Flyktningers helse i Norge

Beskrivelse: Intervju med psykiater og forsker Sverre Varvin ved NKVTS. Varvin har lang erfaring fra arbeid med flyktninger, og har blant annet skrevet flere bøker om temaet. Filmen ble laget av IMDI i 2014. FOTO: Kristin Trane/NAPHA.

Nettside

Mental Health and Human Rights

Beskrivelse: Mental Health and Human Rights Info er en internasjonal ressursdatabase som gir informasjon om konsekvenser av alvorlige menneskerettighetsbrudd for mental helse. Den gir også innspill og redskap til hvordan en kan hjelpe.

Film

Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune

Beskrivelse: Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune er et unikt tverrfaglig team på landsbasis som gir helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.