Hopp til hovedinnhold

Grupper

14 ressurser

En gruppebasert tilnærming fremmer opplevelsen av fellesskap gjennom gjenkjennelse av egen situasjon, både med tanke på utfordringer og muligheter for mestring. Dette vil erfaringsmessig både åpne opp og utvide samtalen og den enkeltes forståelse og handlingsmuligheter.

I ressursene på denne siden finner du fagstoff, verktøy og ideer til godt forebyggende arbeid med grupper.

Film

«Exit» av Sølve Skagen og Melinda Ashley DeMott

Beskrivelse: EXIT er en tidlig forebyggende gruppeintervensjon utviklet v/ Norsk Institutt for kunst og uttrykksterapi (NIKUT) I 2010 deltok 204 enslige mindreårige gutter på Hvalstad transittmottak i EXIT grupper. De kom fra Afghanistan og Somalia.

Film

«Tilbake til livet» (forløper til EXIT)

Beskrivelse: Filmen "Tilbake til livet" av Melinda Meyer, følger 4 bosniske familier over en periode på 5 år fra ankomst til Norge som krigs flyktninger til tilbakereisen til Bosnia.

PDF

Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy

Beskrivelse: “Repatriation and testimony. Expressive Arts Therapy” er Melinda Ashley Meyer DeMotts doktorgradsavhandling. Temaet for avhandlingen er forskningsarbeid og psykososiale tiltak gjennomført med tjueto bosniske flyktninger over en periode på tretten år.

PDF

"Jenter som stråler"

Beskrivelse: ”Jenter som stråler” er en rapport om et vellykket grasrottiltak blant minoritetsjenter på Sørlandet. Det er en rapport som viser at forebygging nytter – særlig når det løftes i flokk.

PDF

Livets tre

Beskrivelse: “Livets tre” er hentet fra Narrativ praksis. Metoden ble utviklet i Sør – Afrika i arbeid med barn som hadde mistet foreldre i krig eller i Hiv/Aids. Formålet er å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

Mental health and gender based violence

Beskrivelse: Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info er en ressursdatabase med fokus på konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for psykisk helse. En av de tematiske undersidene handler om seksualisert vold i krig og konflikt.

PDF

Mestring i mottak og kommuner

Beskrivelse: Nasjonalt folkehelseinstitutt publiserte 2018 forskningsrapporten: «Mestring i mottak og kommuner. Implementering og evaluering av Teaching Recovery Techniques (TRT)i asylmottak og bosettingskommuner i Norge».

PDF

Yogagruppe for flyktningkvinner

Beskrivelse: Yogagrupper for flyktningkvinner har vært et tilbud siden 2015 og er et samarbeidsprosjekt mellom RVTS Midt og Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune.