Hopp til hovedinnhold

Forebyggende arbeid

26 ressurser

Med forebyggende psykososialt arbeid menes tiltak som fremmer gode mellommenneskelige forhold, og fremmer opplevelser av inkludering, mestring og god helse.

Forebyggende arbeid er viktig i alt integrerende arbeid rettet mot flyktninger, men vil også omfatte arbeid rettet mot grupper med særskilte behov. Forebyggende tiltak kan hjelpe asylsøkere og papirløse og mestre tilværelsen og forebygge forverring av psykiske lidelser.

I ressursene på denne siden finner du fagstoff, verktøy og ideer om godt forebyggende arbeid av både offentlige og frivillige aktører.

Nettside,
Undervisningsmateriell

Frå flukt til fellesskap

Beskrivelse: Frå flukt til fellesskap er ein kompetansepakke til deg som arbeider i barnehage, skule eller tenester som involverer barn/unge og deira familiar med fleirkulturell bakgrunn, og særleg familiar som har flukterfaringar. 

PDF

Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter

Beskrivelse: NOVA har på oppdrag fra Bufdir undersøkt barnevernstjenesten og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Resultatene er skrevet i rapporten «Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter.

PDF

Manual for traumeutsatt ungdom

Beskrivelse: Modum bads traumepoliklinikk i Oslo og Regionalt senter for Barn og Unges Psykiske helse (RBUP) Øst og Sør har laget denne manualen for arbeidet med å støtte unge mennesker å håndtere traumatiske erfaringer.

PDF

Rapport om kultur og psykisk helse for syrere (2015)

Beskrivelse: Rapporten tar sikte på å gi informasjon om den syriske befolkningens sosiokulturelle bakgrunn, samt kulturelle aspekter ved mental helse og psykososial velvære som er relevante for hjelpere. Rapporten er laget på bestilling fra FNs høykommisær for flykt

Nettside

Utdanningsdirektoratet - Flyktninger

Beskrivelse: Utdanningsdirektoratet (Udir) har nyttig informasjon og råd på sin hjemmeside om hvordan en kan møte flyktningbarna i barnehage og skole.

Film

Aamir og toleransevinduet

Beskrivelse: «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette.

PDF

Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø

Beskrivelse: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten / Ukom publiserte i 2021 rapporten «Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø. Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?».

PDF

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Beskrivelse: «Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring, - Erfaringer ‐ Samarbeid ‐ Muligheter ‐ Eksempler» er laget av Shaista Ayub og Liv Hopen v/Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom.

PDF

Flyktningen i sin private verden

Beskrivelse: Flyktningen i sin private verden av Marie Goretti Uwimana, illustrert av Robert Mageza, er et selhjelpshefte for traumatiserte flyktninger. Gjennom ord og bilder beskrives traumatiske erfaringer flyktninger kan ha opplevd før de kom til Norge.

PDF

Sosialt arbeid med sårbare migranter

Beskrivelse: “Sosialt arbeid med sårbare migranter. Kunnskap, regelverk og praktiske råd” (2022) er et praktisk verktøy for arbeid med sårbare migranter, utgitt av KORUS Oslo og RVTS Øst.

Nettside

Kom Nærmere - Kulturaktiviteter for ungdom

Beskrivelse: “Kom Nærmere” er et prosjekt som tilrettelegger kulturaktiviteter for ungdom som er eller har vært i kontakt med barnevernet. Prosjektet er en langsiktig satsing for å gi ungdom under ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter.

Nettside

Lek - veien til endring

Beskrivelse: Forskning viser at lek har stor betydning for god utvikling av hjernen og for veien til helhet for krenkede barn.