Hopp til hovedinnhold

Nettsteder

267 ressurser
Nettside

10 fakta: Farer for kvinner på flukt

Beskrivelse: Å være på flukt er noe av det verste et menneske kan oppleve. Men det er ekstra hardt og farlig dersom du er kvinne. Flyktninghjelpen presenterer 10 fakta: Farer for kvinner på flukt.

Nettside

Alarmtelefonen for barn og unge

Beskrivelse: Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

Nettside

Alternativ mottaksplass - UDI

Beskrivelse: Alternativ mottaksplassering (AMOT) Asylsøkere kan søke om alternativ mottaksplass hvis de har behov for tilpasninger de ikke kan få i et ordinært asylmottak. Kommunen påtar seg ansvaret for å finne et botilbud og oppfølging av personen.

Nettside

Aman – en film om viktigheten av riktig tolk

Beskrivelse: I denne filmen møter vi Aman Kedir Kamsare. Aman har overlevd tortur i sitt hjemland, og er i dag en aktiv stemme både for sitt folk, i kampen mot tortur og for å sette søkelys på hvordan vi som hjelpere bør møte torturoverlevere.

Nettside

Amnesty International

Beskrivelse: Amnesty International jobber for å hindre brudd på menneskerettighetene og lager egne rapporter fra ulike deler av verden som tematiserer dette.

Nettside

Ansvar for mindreårige asylsøkere og flyktninger

Beskrivelse: På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ligger det en god oversikt over hvem som har ansvar for mindreårige asylsøkere og flyktninger, inkludert enslige mindreårige under og over 15 år. Oversikten inneholder blant annet inform

Nettside

Arbeidstillatelse for asylsøkere

Beskrivelse: Asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden behandles. Det er knyttet noen betingelser til om slik tillatelse innvilges. Disse vil kunne variere over tid, avhengig av politiske vedtak.

Nettside

Artikkelserie om unge papirløse i Europa

Beskrivelse: Over hele Europa lever millioner av unge mennesker i udokumentert limbo, i frykt for deportasjon fra landene de vokste opp i på grunn av fiendtlig migrasjonspolitikk.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

Asylinfo.no og asylbarn.no

Beskrivelse: Asylinfo.no er en nettportal der asylsøkere kan få informasjon på sitt eget språk om hva de skal gjøre og hva som skjer når de kommer som asylsøkere til Norge. Den forklarer asylprosessen steg for steg helt fram til bosetting eller avslag og retur.

Nettside

Asylmottak

Beskrivelse: Mennesker som søker om beskyttelse i Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de venter på at søknaden deres blir behandlet.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell

Asylprosessen: Informasjon til asylsøkere i Norge fra NOAS

Beskrivelse: Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget informasjonsbrosjyrer og informasjonsfilmer på flere språk til mennesker som søker asyl i Nrge. De har egne brosjyrer og filmer for enslige mindreårige og for de som har en Dublin-sak.

Nettside

Asylsøkerbarn - Grunnskole og videregående opplæring

Beskrivelse: Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som andre barn og unge i Norge. Dette gjelder også rett og plikt til opplæring. Asylsøkerbarn under 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Nettside

Avledet flyktningstatus for familiemedlemmer av flyktninger

Beskrivelse: Ektefelle, samboere og barn av personer som har fått oppholdstillatelse som flyktning i Norge, kan søke om familieinnvandring (udi.no). Etter at de har kommet til Norge, kan de søke om flyktningstatus (avledet flyktningstatus) og reisebevis.

Nettside

Barn utan papper

Beskrivelse: Podcast i fra Redd Barna i Sverige, om papirløse barn. Her reflekteres det rundt at det lever barn i nordiske land i dag som ikke har samme muligheter som andre barn for oppfølging og støtte fra samfunnet rundt seg.