Hopp til hovedinnhold

Veiledere

16 ressurser
PDF,
Veileder

Manual for traumeutsatt ungdom

Beskrivelse: Modum bads traumepoliklinikk i Oslo og Regionalt senter for Barn og Unges Psykiske helse (RBUP) Øst og Sør har laget denne manualen for arbeidet med å støtte unge mennesker å håndtere traumatiske erfaringer.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell,
Veileder

Mental health and gender based violence

Beskrivelse: Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info er en ressursdatabase med fokus på konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for psykisk helse i katastrofer, konflikt og krig.

Nettside,
Veileder

Selvskading og selvmord – veiledende materiell til kommunene

Beskrivelse: Veiledende materiell for kommunene til forebygging av selvskading og selvmord er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av regionale og nasjonale kompetansemiljøer og relevante bruker-, pårørende- og etterlatte-organ