Hopp til hovedinnhold

Undervisningsmateriell

39 ressurser
Nettside,
PDF,
Undervisningsmateriell

ICDP - Foreldreveiledningsprogram

Beskrivelse: International Child Development Programme, ICDP, er en norsk organisasjon som samarbeider med et internasjonalt nettverk av forskere og medarbeidere for å utvikle tiltak for barn og omsorgsgivere.

Film,
Undervisningsmateriell

Aamir og toleransevinduet

Beskrivelse: «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette.

Undervisningsmateriell

Å aldri gå alene. Trygge supportere i guttegruppa

Beskrivelse: «Å aldri gå alene. Trygge supportere i guttegruppa» er en beskrivelse av et prosjekt som omhandler ungdom og utenforskap. Guttegruppa er et samarbeid mellom bl.a. Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand og RVTS Sør.

Film,
Undervisningsmateriell

Bofellesskapsfilmene

Beskrivelse: BOFELLESSKAPSFILMENE er laget for ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og tar for seg utfordringer og problemstillinger mange kan gjenkjenne. De kan også passe for omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Nettside,
Undervisningsmateriell

E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

Beskrivelse: Kurset gir kunnskap om kartlegging av selvmordsfare og selvmordsrisikovurdering. Det gir en gjennomgang av klinisk intervju, samlet vurdering og tiltak.

Undervisningsmateriell

Hva skal vi med menneskerettigheter?

Beskrivelse: Boka «Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid» av Elisabeth Gording Stang og Nora Sveaass, tar sikte på å vise hvordan menneskerettighetene kan brukes som verktøy i hverdagen.

Undervisningsmateriell,
Nettside

Jeg er her

Beskrivelse: Redd Barna krever at alle barn får lære om vold og overgrep i skolen og i barnehagen, slik at flere barn tør å si ifra. Her finner du filmer og undervisningsmateriell for skole og barnehage om vold og seksuelle overgrep

Nettside,
Undervisningsmateriell

Nettressurs om forebygging og håndtering av bekymring - Utveier.no

Beskrivelse: Utveier.no er en nasjonal nettressurs for alle som søker kunnskap om forebygging og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme. Nettressursen ønsker å møte dagens utfordringsbilde gjennom praksisnære eksempler og metoder.

PDF,
Undervisningsmateriell

Livets tre - Narrativ metode

Beskrivelse: ““Livets tre” er hentet fra Narrativ praksis. Formålet er å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet. Målgruppen er enslige mindreårige, men også barn, ungdom og voksne med flyktningbakgrunn.

PDF,
Undervisningsmateriell

Mellom bekymring og tvang

Beskrivelse: Judith van der Weele har i samarbeid med Redd Barna, og med midler fra Ekstra Stiftelsen, utviklet et studiehefte og filmer beregnet på barnevernsansatte.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell,
Veileder

Mental health and gender based violence

Beskrivelse: Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info er en ressursdatabase med fokus på konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for psykisk helse i katastrofer, konflikt og krig.

Nettside,
Undervisningsmateriell

«Mishandlingsbestemmelsen», e-læringskurs fra UDI

Beskrivelse: Utlendingsdirektoratet har laget et e-læringsprogram om Mishandlingsbestemmelsen. Kurset gir kunnskap om hvilke rettigheter de som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring har når de utsettes for vold.

Nettside,
Undervisningsmateriell

Når krisen rammer. Å arbeide i psykososiale kriseteam

Beskrivelse: Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene.

Nettside,
Undervisningsmateriell

Nettkurs om vold og seksuelle overgrep mot barn.

Beskrivelse: RVTS Nord har i samarbeid med Uit / Norges arktiske universitet laget nettkurset. Målgruppen er de som arbeider i barnehage og skole. Kurset gir kunnskap om å avdekke vold og seksuelle overgrep, og hva du må gjøre om det avdekkes.