Hopp til hovedinnhold

Undervisningsmateriell

35 ressurser

PDF

Mellom bekymring og tvang

Beskrivelse: Judith van der Weele har i samarbeid med Redd Barna, og med midler fra Ekstra Stiftelsen, utviklet et studiehefte og filmer beregnet på barnevernsansatte.

Nettside

«Mishandlingsbestemmelsen», e-læringskurs fra UDI

Beskrivelse: Utlendingsdirektoratet har laget et e-læringsprogram om Mishandlingsbestemmelsen. Kurset gir kunnskap om hvilke rettigheter de som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring har når de utsettes for vold.

Nettside

Stø kurs - Tortur

Beskrivelse: Stø kurs er et nettkurs om traumatisering og traumebehandling, og har en egen undervisningsdel om tortur.

Nettside

Politiet informerer om vold.

Beskrivelse: Hvor lite skal du finne deg i? er politiets nettside om vold i nære relasjoner. Her forklarer de hva vold er, beskriver politiets rolle og angir ulike hjelpetiltak.

Undervisningsmateriell

Å aldri gå alene. Trygge supportere i guttegruppa

Beskrivelse: «Å aldri gå alene. Trygge supportere i guttegruppa» er en beskrivelse av et prosjekt som omhandler ungdom og utenforskap. Guttegruppa er et samarbeid mellom bl.a. Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand og RVTS Sør.

Nettside

Nettportalen dinutvei.no

Beskrivelse: dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære realasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Den inneholder en spørsmål- svartjeneste hvor du kan være anonym. Besøk i portalen kan ikke spores.

PDF

Livets tre

Beskrivelse: “Livets tre” er hentet fra Narrativ praksis. Metoden ble utviklet i Sør – Afrika i arbeid med barn som hadde mistet foreldre i krig eller i Hiv/Aids. Formålet er å styrke deltakernes identitet og skape sammenheng i livet.

Film

Aamir og toleransevinduet

Beskrivelse: «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette.

Film

Bofellesskapsfilmene

Beskrivelse: BOFELLESSKAPSFILMENE er laget for ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og tar for seg utfordringer og problemstillinger mange kan gjenkjenne. De kan også passe for omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Undervisningsmateriell,
Nettside

Jeg er her

Beskrivelse: Redd Barna krever at alle barn får lære om vold og overgrep i skolen og i barnehagen, slik at flere barn tør å si ifra. Her finner du filmer og undervisningsmateriell for skole og barnehage om vold og seksuelle overgrep

Nettside

Nettkurs om vold og seksuelle overgrep mot barn.

Beskrivelse: RVTS Nord har i samarbeid med Uit / Norges arktiske universitet laget nettkurset. Målgruppen er de som arbeider i barnehage og skole. Kurset gir kunnskap om å avdekke vold og seksuelle overgrep, og hva du må gjøre om det avdekkes.

PDF

Pasient og tolk. En brosjyre om bruk av tolk i helsetjenesten

Beskrivelse: Brosjyren er laget for pasienter og forklarer rettighetene til informasjon på eget språk, klageadgang, tolkens rolle og gir gode råd for bruk av tolk.  Brosjyren er utviklat av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minoritets

Undervisningsmateriell

Hva skal vi med menneskerettigheter?

Beskrivelse: Boka «Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid» av Elisabeth Gording Stang og Nora Sveaass, tar sikte på å vise hvordan menneskerettighetene kan brukes som verktøy i hverdagen.

Nettside,
PDF

ICDP - Foreldreveiledningsprogram

Beskrivelse: International Child Development Programme, ICDP, er en norsk organisasjon som samarbeider med et internasjonalt nettverk av forskere og medarbeidere for å utvikle tiltak for barn og omsorgsgivere.

Nettside,
Undervisningsmateriell

Frå flukt til fellesskap

Beskrivelse: Frå flukt til fellesskap er ein kompetansepakke til deg som arbeider i barnehage, skule eller tenester som involverer barn/unge og deira familiar med fleirkulturell bakgrunn, og særleg familiar som har flukterfaringar. 

Film,
Nettside,
Undervisningsmateriell

Menneske treng menneske

Beskrivelse: "Menneske treng menneske" er en ressursnettside for frivillige i lag og organisasjoner som ønsker å bli tryggere i møte med mennesker med fluktbakgrunn.