Hopp til hovedinnhold

Selvhjelpsmateriell

39 ressurser
Nettside,
Selvhjelpsmateriell

Asylinfo.no og asylbarn.no

Beskrivelse: Asylinfo.no er en nettportal der asylsøkere kan få informasjon på sitt eget språk om hva de skal gjøre og hva som skjer når de kommer som asylsøkere til Norge. Den forklarer asylprosessen steg for steg helt fram til bosetting eller avslag og retur.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell

Asylprosessen: Informasjon til asylsøkere i Norge fra NOAS

Beskrivelse: Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget informasjonsbrosjyrer og informasjonsfilmer på flere språk til mennesker som søker asyl i Nrge. De har egne brosjyrer og filmer for enslige mindreårige og for de som har en Dublin-sak.

Selvhjelpsmateriell

Balansekoden

Beskrivelse: Balansekoden er en effektiv måte å få større selvregulering i hverdagen gjennom bevegelse. Gjennom måten en utfører en rekke dagligdagse bevegelser og aktiviteter på, kan en ta kontroll på tanker og følelser og oppleve at stressnivået går ned.

Film,
Selvhjelpsmateriell

Barn, krig og flukt

Beskrivelse: «Barn, krig og flukt» er en selvhjelpsbrosjyre for flyktningforeldre utarbeidet av RVTS Midt. Innholdet i brosjyren presenteres også i en animasjonsfilm.

Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell

Flyktningen i sin private verden

Beskrivelse: Flyktningen i sin private verden av Marie Goretti Uwimana, illustrert av Robert Mageza, er et selhjelpshefte for traumatiserte flyktninger. Gjennom ord og bilder beskrives traumatiske erfaringer flyktninger kan ha opplevd før de kom til Norge.

PDF,
Selvhjelpsmateriell

Informasjon om bosetting (IMDI)

Beskrivelse: Informasjon om bosetting for personer som har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse. Brosjyren er på norsk, engelsk, tigrinja, dari, amharisk, arabisk, farsi, somali, sorani, russisk)

PDF,
Selvhjelpsmateriell

Informasjon om Dublin-prosedyren fra NOAS

Beskrivelse: Dublin-avtalen er en avtale mellom en rekke Europeiske land som bestemmer hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til.

Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell

LEVE – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord

Beskrivelse: LEVE – er Landsforeningen for etterlatte etter selvmord. De har utarbeidet brosjyrer med råd om hva som kan være god hjelp til berørte og etterlatte ved selvmord. Brosjyrene er oversatt til flere språk.

App,
E-læringsprogram,
Selvhjelpsmateriell

Littsint – Sinnemestring for foreldre.

Beskrivelse: Littsint.no er en nettside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell,
Veileder

Mental health and gender based violence

Beskrivelse: Organisasjonen Mental Health and Human Rights Info er en ressursdatabase med fokus på konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for psykisk helse i katastrofer, konflikt og krig.

App,
Selvhjelpsmateriell

MinPlan Norge

Beskrivelse: «MinPlan Norge» er et resultat av samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF, pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» og danske programvareutviklere.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

Nettportalen dinutvei.no

Beskrivelse: dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære realasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Den inneholder en spørsmål- svartjeneste hvor du kan være anonym. Besøk i portalen kan ikke spores.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell

Ny i Norge

Beskrivelse: Ny i norge.no inneholder informasjon fra offentlige etater som kan gjøre det lettere for spesielt familie- og arbeidsinnvandrere å orientere seg i det norske samfunnet.

Nettside,
Selvhjelpsmateriell,
Undervisningsmateriell

Politiet informerer om vold.

Beskrivelse: Hvor lite skal du finne deg i? er politiets nettside om vold i nære relasjoner. Her forklarer de hva vold er, beskriver politiets rolle og angir ulike hjelpetiltak.