Hopp til hovedinnhold

Selvhjelpsmateriell

30 ressurser

PDF

Asylprosessen: Informasjon til asylsøkere i Norge fra NOAS

Beskrivelse: Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget en informasjonsbrosjyre som forklarer hvem som har rett til beskyttelse, saksgangen i asylsaker, og sentrale rettigheter og plikter asylsøkere har. Brosjyren er oversatt til 23 ulike språk.

Nettside

SMART – App om stressmestring for voksne

Beskrivelse: SMART er en app oversatt av RVTS Øst som gir gode råd og øvelser for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenkning og mestre andre livsutfordringer.

Selvhjelpsmateriell

Til deg som ikke får sove

Beskrivelse: «Til deg som ikke får sove» er en selvhjelpsbrosjyre utarbeidet av RVTS Midt. Den beskriver vanlige søvnproblemer mange flyktninger har og gir konkrete råd om hva en kan gjøre for å få bedre søvn. Brosjyren er oversatt til en rekke ulike språk.

Selvhjelpsmateriell

Barn, krig og flukt

Beskrivelse: «Barn, krig og flukt» er en selvhjelpsbrosjyre for flyktningforeldre utarbeidet av RVTS Midt.

App

MinPlan Norge

Beskrivelse: «MinPlan Norge» er et resultat av samarbeid mellom Sørlandet sykehus HF, pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» og danske programvareutviklere.

Nettside

Våre nye barn

Beskrivelse: Høsten 2015 kom det sørlig mange enslige mindreårige flyktninger til Norge. Disse hadde behov for et nytt hjem. I denne forbindelse ble prosjektet «Våre nye barn» etablert i et samarbeid mellom blant annet SOS-barnebyer, Asker kommune og Husbanken.

Nettside

Politiet informerer om vold.

Beskrivelse: Hvor lite skal du finne deg i? er politiets nettside om vold i nære relasjoner. Her forklarer de hva vold er, beskriver politiets rolle og angir ulike hjelpetiltak.

App,
E-læringsprogram,
Selvhjelpsmateriell

Littsint – Sinnemestring for foreldre.

Beskrivelse: Littsint.no er en nettside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. Målet er at foreldre kan hjelpe seg selv til å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for barna.

PDF

SOV GODT hefte om søvn på mange språk (RVTS øst)

Beskrivelse: Sov godt er et lite og enkelt hefte om søvn og hvordan man kan sove bedre. Brosjyren er beregnet på mennesker som har opplevd krig, flukt eller andre dramatiske, traumatiserende livshendelser og kriser.

Nettside

Nettportalen dinutvei.no

Beskrivelse: dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære realasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Den inneholder en spørsmål- svartjeneste hvor du kan være anonym. Besøk i portalen kan ikke spores.

Nettside,
PDF

LEVE – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord

Beskrivelse: LEVE – er Landsforeningen for etterlatte etter selvmord. De har utarbeidet brosjyrer med råd om hva som kan være god hjelp til berørte og etterlatte ved selvmord. Brosjyrene er oversatt til flere språk.

PDF

Informasjon om bosetting (IMDI)

Beskrivelse: Informasjon om bosetting for personer som har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse. Brosjyren er på norsk, engelsk, tigrinja, dari, amharisk, arabisk, farsi, somali, sorani, russisk)

Nettside

Ny i Norge

Beskrivelse: Ny i norge.no inneholder informasjon fra offentlige etater som kan gjøre det lettere for spesielt familie- og arbeidsinnvandrere å orientere seg i det norske samfunnet. Nettsiden gir informasjon om rettigheter og plikter, og gir nyttige råd og tips.

PDF

Informasjon om Dublin-prosedyren fra NOAS

Beskrivelse: Dublin-avtalen er en avtale mellom en rekke Europeiske land som bestemmer hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til.

Film

Seksuelle overgrep som menneskerettighetsbrudd

Beskrivelse: Seksuelle overgrep er ingen privatsak. Seksuelle overgrep, både i krigssammenheng og i ikke-krigssammenheng sivile samfunn, er menneskerettighetsbrudd. Statene har en forpliktelse til å forhindre seksuelle overgrep mot barn, voksne, kvinner og menn.

Selvhjelpsmateriell

Til deg som har opplevd krig

Beskrivelse: «Til deg som har opplevd krig» er en selvhjelpsbrosjyre utarbeidet av RVTS Midt. Den beskriver vanlige reaksjoner mennesker kan ha etter krig og gir forslag til hvordan en kan hjelpe seg selv i ettertid.

Selvhjelpsmateriell,
App

ZuperSmart

Beskrivelse: ZuperSmart er en stressmestrings-app for barn mellom 6 og 12 år. Den er ment å fungere som en støtte for barn i ulike situasjoner i hverdagen.

PDF

Flyktningen i sin private verden

Beskrivelse: Flyktningen i sin private verden av Marie Goretti Uwimana, illustrert av Robert Mageza, er et selhjelpshefte for traumatiserte flyktninger. Gjennom ord og bilder beskrives traumatiske erfaringer flyktninger kan ha opplevd før de kom til Norge.

Nettside

Asylinfo.no og asylbarn.no

Beskrivelse: Asylinfo.no er en nettportal der asylsøkere kan få informasjon på sitt eget språk om hva de skal gjøre og hva som skjer når de kommer som asylsøkere til Norge. Den forklarer asylprosessen steg for steg helt fram til bosetting eller avslag og retur.

Nettside

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Beskrivelse: Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som tar sikte på å hjelpe innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunn og skaffe seg nok informasjon til å løse sine egne problemer.