Hopp til hovedinnhold

Manualer

178 ressurser
PDF

Alene og skeiv

Beskrivelse: Likestillingssenteret KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge og internasjonalt.

PDF

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn

Beskrivelse: NKVTS har laget veilederen «Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn», 2008. Den belyser blant annet kvinner i særlig sårbare situasjoner, som asylsøkere og flyktninger, samt kvinner utsatt for menneskehandel eller tvangsekteskap.

Film,
Nettside,
PDF,
Selvhjelpsmateriell

Asylprosessen: Informasjon til asylsøkere i Norge fra NOAS

Beskrivelse: Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget informasjonsbrosjyrer og informasjonsfilmer på flere språk til mennesker som søker asyl i Nrge. De har egne brosjyrer og filmer for enslige mindreårige og for de som har en Dublin-sak.

PDF

Barn og foreldres opplevelse av tvangsretur

Beskrivelse: Tvangsretur kan være en svært skremmende opplevelse for barn. NOAS og Redd Barna har laget en rapport om hvordan barn og foreldre har opplevd å bli pågrepet, internert, tvangsreturnert eller løslatt fra Trandum utlendingsinternat.

PDF

Barnevern

Beskrivelse: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har laget et rundskriv om «Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner», Rundskriv Q-06/2010.

Nettside,
PDF

Breaking the silence

Beskrivelse: Å bryte tausheten rundt seksualisert vold i krig og konflikt er avgjørende for å bekjempe slik vold og lege skadene. Dette er ikke mulig for êt menneske alene.

PDF

Child marriage in humanitarian settings

Beskrivelse: Ni av ti land med den høyeste andelen barneekteskap i verden er i kategorien sårbare eller ekstremt sårbare land. Samtidig står syv av de tyve landene med den høyeste andelen midt i de største humanitære krisene i verden. I denne artikkelen

PDF

Desperate Journeys

Beskrivelse: UNHCR har publisert flere rapporter om hvilke ruter mennesker på flukt følger og hva de kan oppleve under flukten.

PDF

Desperate journeys

Beskrivelse: I denne rapporten gir UNHCR en oversikt over situasjonen for flyktninger og innvandrere som kommer til Europa og til Europas grenser og de bakenforliggende årsakene til flukt. De fleste av disse trendene ser ut til å fortsette i 2019.